เทศบาลเมืองสุรินทร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง รองรับการเติบโตของสังคมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

           นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ผู้รับมอบอำนาจ ร่วมกับ เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ให้เกิดความ สวยงาม เพิ่มความมั่นคงให้กับระบบการจำหน่ายไฟ ลดอัตราปัญหาไฟฟ้าดับอันมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ และยังเป็นการรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รองรับการเติบโตของสังคมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดดำเนินการในเส้นทางย่านการค้าเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็น 2 ระยะ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย ระยะที่ 1 มี 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ถนนธนะสาร จากหน้าสถานีรถไฟสุรินทร์ ถึงสามแยกการประปาส่วนภูมิภาคสุรินทร์ เส้นทางที่ 2 ถนนเทศบาล 3 จากสามแยกถนนหนองดุมถึงสี่แยกวัดพรหมสุรินทร์ ส่วนระยะที่ 2 มี 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ถนนกรุงศรีในจากแยกโรงยิมสุรินทร์ภักดีถึงสี่แยกตลาดสดตัดกับถนนเทศบาล 3 เส้นทางที่ 2 ถนนจิตรบำรุง จากจากสามแยกถนนมิตรอารีย์ ถึงสี่แยกศาลากลาง และเส้นทางที่ 3 ถนนเทศบาล 1 จากสามแยกโรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติ ถึง สี่แยกวัดหนองบัว //


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar