คลังจังหวัดสุรินทร์ แนะ รายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเพียงการช่วยเหลือค่าครองชีพเบื้องต้น หากให้ยั่งยืนต้องประกอบอาชีพที่ช่วยส่งเสริมด้วย

              นางดวงใจ โชติบัญชา คลังจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรวจสอบคุณสมบัติสิทธิผ่าน และจะได้รับในเดือนมีนาคมนี้ เป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเบื้องต้นเท่านั้น ถ้าจะให้ยั่งยืนต้องประกอบอาชีพที่จะช่วยส่งเสริมด้วย ซึ่งบัตรสวัสดิการฯ เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง อนาคตไม่แน่ว่าจะยังมีอยู่หรือไม่ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้รับบัตรยังคงต้องประกอบอาชีพที่มั่นคง ตัวอย่าง เช่น บัตรสวัสดิการเดิมมีหลายรายที่รับไปแล้ว ต่อมาหลังประกอบอาชีพ และมีรายได้เกิน 100,000 บาท ตามวงเงินเดิม ได้นำบัตรคืนรัฐ ถือเป็นการหลุดพ้นจากความยากจนได้ และถือว่าซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพิ่มโอกาสให้คนอื่นด้วย
               คลังจังหวัดสุรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า ระหว่างการรอรับสิทธิในช่วงนี้ ควรเตรียมตัวด้วยการดูบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีต้องไปเปลี่ยน และบัตรต้องไม่หมดอายุ จึงจะไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยได้

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar