จ.สุรินทร์ เปิดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัด ประจำปี 2565 เสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและคนไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

             วันนี้ (15 ธ.ค.65) ที่บริเวณปะรำพิธีหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเปิดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์ตลอดไป และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวสุรินทร์เห็นความสำคัญของศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและคนไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน นายทวีชัย มั่นเสถียรสิน กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 มีส่วนราชการทุกส่วน พร้อมข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 15-24 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหลังสถานีรถไฟ
            การจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ มีกิจกรรมหลักคือ การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ขึ้นแห่บนรถซึ่งประกอบด้วย เทพยดาฟ้าดิน เจ้าพ่อหลักเมือง พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางโป้ยเซียนโจวซือ ไต่ฮงกงโจวซือ ปึงเถ่ากงม่า แห่ไปตามเส้นทางในเมืองสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ได้เคารพสักการะอย่างทั่วถึง อีกทั้งได้จัดให้มีการแข่งขันการแสดงมังกร และการแสดงเชิดสิงโต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ร่วมในงานอีกด้วย นอกจากนี้จะทำการประมูลวัตถุมงคลในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เพื่อนำรายได้ไปดำเนินการด้านการกุศลหรือด้านสาธารณประโยชน์ต่อไป  //


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar