โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดศูนย์สุขภาพครบวงจร (Wellness Center Surin Hospital) เพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพ และช่วยชีวิตประชาชน

                  ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์จัดกิจกรรม พิธีเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร (Wellness Center Surin Hospital) โดย นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายการต่อประธานฯ จากนั้น นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี เปิดผ้าแพรคลุมป้าย และนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตัดริบบิ้นเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีจำนวนมาก

นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพครบวงจร (Wellness Center Surin Hospital) ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มารับบริการในแผนกตรวจสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและมาใช้บริการเพิ่มขึ้น สามารถลดระยะเวลาในการใช้บริการแผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกนอกสถานบริการ จะทำให้เกิดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและลดความแออัดในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ได้อีกด้วย

                  ทั้งนี้ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งจาก นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด จำนวน 12 ล้านบาท โดยนำไปซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมชุดถ่ายภาพเอ็กซเรย์ มูลค่า 6,900,000 บาท เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ มูลค่า 1,200,000 บาท เครื่องอัลตร้าซาวน์ มูลค่า 700,000 บาท เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มูลค่า 160,000 บาท รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอีกหลายรายการ สามารถให้บริการตรวจสุขภาพได้ประมาณ 600 คนต่อเดือน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :