จ.สุรินทร์ เปิดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ.2565 วันแรก คึกคัก มีประชาชนมาลงทะเบียนจำนวนมาก

                 วันนี้ (5 ก.ย.65) บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ได้จัดให้เป็นพื้นที่การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ.2565 วันแรก โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการลงทะเบียน และปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ นางดวงใจ โชติบัญชา คลังจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้จัดการธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 
                 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 นี้ เป็นการลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ซึ่งอำเภอเมืองสุรินทร์ มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 68,413 ราย แยกเป็นจำนวนผู้มีสิทธิที่ได้รับตามเกณฑ์ 200 บาท จำนวน 15,014 ราย และผู้มีสิทธิที่ได้รับตามเกณฑ์ 300 บาท จำนวน 53,399 ราย ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 
                 สำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 อำเภอเมืองสุรินทร์ ในครั้งนี้ อำเภอได้กำหนดแผนการรับลงทะเบียนเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 2 แห่ง แห่งแรก คือ จุดรับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่า หน่วยรับลงทะเบียนประกอบด้วย อำเภอเมืองสุรินทร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่เมืองสุรินทร์ รับลงทะเบียน จำนวน 13 ตำบล ได้แก่ตำบลแกใหญ่ ตำบลแสลงพันธ์ ตำบลนาดี ตำบลตั้งใจ ตำบลเพี้ยราม ตำบลกาเกาะ ตำบลท่าสว่าง ตำบลคอโค ตำบลตระแสง ตำบลสวาย ตำบลบุฤาษี ตำบลเมืองที และตำบลในเมือง จุดที่ 2 จุดรับลงทะเบียน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์รับลงทะเบียน จำนวน 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลนอกเมือง ตำบลเฉนียง ตำบลนาบัว ตำบลสลักได ตำบลตาอ็อง ตำบลราม ตำบลสำโรง และตำบลเทนมีย์  
                 นอกจากนี้ ยังมีจุดรับบริการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อีกจำนวน 21 แห่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้จัดตั้งจุดบริการรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนคนโสด ด้วย โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งวันที่ 5 กันยายน -​ 19 ตุลาคม 2565 //


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :