เชิญชวนชาวสุรินทร์ และผู้สนใจ ทำหนังสือเดินทางกับหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่ จ.สรินทร์

               นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กล่าวว่า กองหนังสือเดินทาง ได้กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ ฮัจญ์ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

               ผู้สนใจสามารถเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก พร้อมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง อายุเล่มไม่เกิน 5 ปี 1,000 บาท และไม่เกิน 10 ปี 1,500 บาท พร้อมค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท ไปขอรับบริการได้ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตามวันและเวลาดังกล่าว


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :