จังหวัดสุรินทร์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

                       ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การนำโดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ บัวพา นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ในการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ กิจกรรมประกอบไปด้วย การแจกแผ่นพับ พูดคุยแนะนำให้ความรู้เรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัย ณ บริเวณถนนหลักเมือง หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar