จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง

           (วันที่ 18 สิงหาคม 2565) นางทรงลักษณ์ วรภัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ผู้ประสบอัคคีภัย นางกาญจนา วงศ์มั่น อยู่บ้านเลขที่ 89 หฒุ่ 9 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมี นายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์  นายอำเภอกาบเชิง กล่าวรายงาน 
                ผู้บริหารรวมทั้งข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอกาบเชิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนด่าน  ให้การต้อนรับ มีหน่วยงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 25 พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์  หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ มาร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 23.50 น. ทำให้บ้านพักอาศัย ของนางกาญจนา วงศ์มั่น  เลขที่ 89 หมู่ 9 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 
            ซึ่งในวันเกิดเหตุ ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมนชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันเข้าระงับเหตุ ได้ดำเนินการดับเพลิง และควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 02.30 น. ทั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมีหน่วยงานและปดระชาชนในพื้นให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
             ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน หน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัย อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 1 ชุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ มอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้มอบเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง และผู้มีจิตกุศลกว่า 30 ราย ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประอัคคีภัยเพิ่ม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :