ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เผย สถานการณ์น้ำโดยภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ ยังรับมือได้ แต่ไม่ประมาท เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ไว้รองรับกรณีฉุกเฉินแล้ว 5 เครื่อง

                     นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำโดยภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ จากอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 อ่าง มีปริมาณน้ำเฉลี่ยร้อยละ 75 ของความจุ หรือปริมาณความจุรวมทั้งหมดประมาณ 144 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีอยู่ 120 ล้านลูกบาตรเมตร ขณะนี้มีการระบายน้ำตามอ่างต่างๆ ที่ควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ 80 ของความจุอ่าง รวมทั้งควบคุมบริเวณท้ายน้ำไม่ให้น้ำล้นตลิ่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีการระบายน้ำมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม โดยได้ประกาศการระบายน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรกลุ่มต่างๆ รับทราบแล้ว ส่วนน้ำในลำน้ำมูลในช่วงเขตอำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม และรัตนบุรี มีระดับน้ำที่สูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝายราษีไศล ที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษละระดับการเก็บกักน้ำลง ทำให้มีน้ำเท้อสูงขึ้น และจะมีการยกบังเพิ่มขึ้น เพื่อให้ระดับน้ำในลำน้ำมูลลดต่ำลง ในการระบายสู่แม่น้ำโขงต่อไป

                    ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของกรมชลประทาน ที่ให้เก็บกักน้ำบริเวณต้นน้ำให้มากที่สุดและไม่ส่งผลกระทบกับประชาชน ส่วนตรงกลางจะทำการหน่วงน้ำให้ไหลไปกระทบกับพื้นที่ของเกษตรกรให้น้อยที่สุด ส่วนด้านท้ายน้ำในการระบายลงแม่น้ำสายหลัก เช่น ลำน้ำมูล จะเร่งระบายให้มากที่สุด นั่นคือช่วงต้นเก็บกัก ช่วงกลางหน่วงน้ำ และช่วงปลายระบาย

                    นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า เพื่อรองรับสถานการณ์ ในอนาคตภายหลังพายุมู่หลานผ่านไปแล้ว จังหวัดสุรินทร์ได้รับอิทธิพลบางส่วน แต่จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น จึงแจ้งให้เกษตรกรได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับ หรือหากพื้นที่ใดมีปริมาณน้ำมากส่งผลต่อพื้นที่สาธารณะ ขอให้แจ้งที่โครงการชลประทานสุรินทร์ได้ ซึ่งเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้วไว้คอยช่วยเหลือไว้แล้ว จำนวน 5 เครื่อง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :