สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566  โดยจะเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เเละการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รูปบบ Virual Meeting ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Workshop การเขียนเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานนวัตกรรมฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ OR Code โดยสำนักงานฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 


ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar