แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด 18 รายการ

   

                   แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ชำรุดเสื่อมสภาพ)  จำนวน 18 รายการ

 

 

                  กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา 09.30 -10.00 น. และจะทำการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ เลขที่ 350 หมู่ที่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์          

                 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล และประสงค์จะดูสภาพครุภัณฑ์ดังกล่าว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป  สอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4451-4054  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

*********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
Scanเเขวงทางหลวง.pdf |


คะแนนโหวต :