อบจ.สุรินทร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 3 รายการ

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ดังนี้

                   1.อาคารเวทีการแสดง จำนวน 1 แห่ง

                   2.ป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 1 ป้าย

                   3.ป้ายตราสัญลักษณ์สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 1 ป้าย

                  กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่  27 กันยายน 2564 กำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา 09.00 -10.00 น. และจะทำการประมูลเวลา 10.10 น.เป็นต้นไป   ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์          

                 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00-10.30 น.  สอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4451-3516  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :