อบจ.สุรินทร์ มีวามประสงค์จะจำหน่ายพัสดุ ที่เสื่อมสภาพ

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ดังนี้
                   1.รถไถใหญ่ ขนาด 92 แรงม้า
                   2.รถยนต์กระบะโตโยต้า
                   3.รถจักรยานยนต์
                   4. วัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
                  กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่  23 กันยายน 2564 กำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา 09.00 -10.00 น. และจะทำการประมูลเวลา 10.10 น.เป็นต้นไป  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์          
                 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ และสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  สอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4451-3516  ในวันและเวลาราชการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :