ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ชำรุดเเละเสื่อมสภาพ)

                       ตามที่กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ได้มีประกาศกรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ชำรุดเสื่อมสภาพ) จำนวน 18 รายการ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาต้องลงทะเบียนในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. นั้น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ จึงยกเลิกประกาศกรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ชำรุดเสื่อมสภาพ) จำนวน 18 รายการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :