ร่างประกาศ อบจ.สุรินทร์ โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (สายบ้านสี่เหลี่ยม – บ้านโคกละลอก) บ้านโคกละลอก หมูที่ 17 ตำบลโคกยาง เชื่อมตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
415766.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar