ร่างประกาศ อบจ.สุรินทร์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นดินซีเมนต์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านทานตะวัน หมู่ที่ 10 ตำบลจีกแดก – บ้านหนองดุม ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
415566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar