อบจ.สุรินทร์ จะประกวดราคาโครงการซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
398266-2.pdf |
398266-1.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar