ร่างประกาศ อบจ.สุรินทร์ โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
390766-1.pdf |
390766-2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar