เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

              เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
             กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,000  บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่บัดนี้ –8 กุมภาพันธ์ 2566     สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4406-9663 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th


 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตำบลเเคน.pdf |


คะแนนโหวต :