องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร เเจ้งยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling) สายบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 9 ต.ตรมไพร -บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 17 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 5.pdf |
|


คะแนนโหวต :