องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (เเก้ไข)

           องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกนายหุล สุขวัตร ถึงสายเชื่อมบ้านตาเพชร-บ้านปรือเกียน ตำบลนอกเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
           ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2565  สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4414-1041  ในวันและเวลาราชการ www.tenmee.go.th หรือที่ www.gprocurement.go.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
เทนมีย์เเก้ไข.pdf |
doc120221110112710.pdf |


คะแนนโหวต :