เทศบาลตำบลอุดมธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มทางโค้ง -ทางรถไฟบ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.กระสัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

        เทศบาลตำบลอุดมธรรม  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มทางโค้ง -ทางรถไฟบ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ต.กระสัง อ.กระสัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
        กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  17 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
        ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2565  สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4469-1551  ในวันและเวลาราชการ https://udomtham-municipaloffice.go.th/ หรือที่ www.gprocurement.go.th

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
อุดมธรรม.pdf |


คะแนนโหวต :