ศาลจังหวัดสุรินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ

          ศาลจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุุที่ได้จากการรื้อถอนในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ
          กำหนดเสนอราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศขายทอดตลาด โดยดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.srnc.coj.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดสุรินทร์ หรือสอบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4451-1655-5 ต่อ 245 ในวันและเวลาราชการ

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ศาล.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar