สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติจำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน  ได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ 799 หมู่ที่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564  

หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4451-1839  ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.probation.go.thคะแนนโหวต :