สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์ จำกัด จะรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา

          สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์ จำกัด  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  จำนวน 1 อัตรา
            ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ไ้ด้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์ จำกัด เลขที่ 350 หมู่ 20  ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4451-2067 และ 096-6868829
 
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รพช.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar