สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

                     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานีิวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด 
                            ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ชั้น 2 เลขที่ 145  หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 -21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4528-1880 ในวันและเวลาราชการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สวท.สปข.2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar